Seneste nyt

Tølløse Privat- og Efterskole

marts 22, 2019 2:31 pm

Forstander Henrik Kristiansen har taget det første spadestik til byggeriet af den nye samlingssal og de nye undervisningslokaler på Tølløse Privat- og Efterskole.

Hus ved Lyngby Sø

marts 11, 2019 9:16 am

Pro Arkitekter skal udføre et om- og tilbygningsprojekt på en villa beliggende med udsigt udover Lyngby Sø.

Ågård Efterskole

marts 11, 2019 9:14 am

Pro Arkitekter skal udføre et diagramoplæg til den kommede udvikling af Ågård Efterskole.

Vandel Efterskole

marts 11, 2019 9:13 am

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave et skitseprojekt/udviklingsplan for Vandel Efterskole

Flakkebjerg Efterskole

januar 20, 2018 11:10 am

Flakkebjerg Efterskole har igangsat projekteringen af Fase 1 i den udviklingsplan som Pro Arkitekter har lavet for skolen.

Fase 1 omfatter opførelse af en elevbygning til 18 elever.

Byggeriet er påregnet igangsat til september i år.

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

december 7, 2017 11:11 am

Pro Arkitekter har afsluttet projekteringen af Fase 1 af den udviklingsplan som Pro Arkitekter udførte i 2017 for Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole.

De indkomne tilbudspriser overholdt budgettet.

Der skal bygges ny foredragssal, nye fællesarealer og nye undervisningslokaler.

Byggeriet er opstartet i marts måned 2018.

 

 

Balle Friskole, Musik- og Idrætsefterskole

december 7, 2017 11:09 am

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave en udviklingsplan til Balle Friskole-, Musik- og Idrætsefterskole.

Planen skal frembringe en bedre struktur mellem skolens bygninger, og der etableres samtidigt bl.a. en ny foredragssal, nye undervisningsfaciliteter, nye lærerfaciliteter, nye administrationsfacilteter og en ny idrætstræningssal.

Dette skitseforslag er i april måned 2018 udvidet med nye fællesarealer og undervisningslokaler til friskolen, samt en ny elevbygning, en ny pedelbygning og en større dansesal/idrætstræningssal.

Det er planen, at projekteringen skal opstartes i september måned 2018, og at byggeriet skal gennemføres i året 2019.

Den Lille Skole i Kgs. Lyngby

december 7, 2017 11:07 am

Pro Arkitekter er udvalgt til at skitsere en ny, forsænket, samlingssal til privatskolen Den Lille Skole i Kgs.  Lyngby.

Den nye sal er en udvidelse af den eksisterende gymnastiksal, således at der etableres en større sal, der kan rumme alle skolens elever, og hermed kan fungere både som skolens samlingssal, gymnastiksal, musikrum og teaterrum.

Gymnastikefterskolen Stevns

november 4, 2017 6:52 am

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave en ny om- og tilbygning på Gymnastikefterskolen Stevns.

Der udvides med en nyt danserum/rytmerum/gymnastikrum.

En ny foredragssal opbygges i den eksisterende store gymnastiksal og der ombygges i administrations- og lærerafdelingen.

I forbindelse hermed laves der en ny indgang og en ny forplads foran bygningsanlægget.

Bjergsnæs Efterskole

oktober 17, 2017 1:58 pm

Byggeriet er afsluttet i oktober 2017

 

Bjergsnæs Efterskole har besluttet at igangsætte fase 2 af den udviklingsplan som Pro Arkitekter udførte i 2014.

Denne fase omhandler en om- og tilbygning af skolens køkkenfaciliteter.

Det er planlagt, at de nye faciliteter skal kunne tages i brug i efteråret 2017.

 

 

Nye undervisningslokaler til Bjergsnæs Idrætsefterskole

september 19, 2017 1:39 pm

Pro Arkitekter har udført skitseprojekt til Fase 3 i udviklingsplan for Bjergsnæs Efterskole.

Fase 3 i udviklingsplanen for Bjergsnæs Efterskole består af 2 fysiklokaler og et kreativt lokale.

Endvidere udføres der en gangbro fra de nye lokaler til den eksisterende springymnastikhal.

Tølløse Privat- og Efterskole

juni 8, 2017 12:25 pm

Pro Arkitekter har udført skitseprojekt til en ny samlingssal til 400 personer .

Salen vil komme til at ligge med en flot udsigt over de omliggende grønne områder, og skal bruges til samlinger for alle skolens elever samt til musik-, og teaterarrangementer mv.

Projekteringen er opstartet i juni måned 2018, og planen er at starte byggeriet i november måned i 2018.

Skals Efterskole

marts 30, 2017 3:15 pm

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave en Udviklingsplan for Skals Efterskole.

Der skal bl.a. nytænkes på følgende områder:

Foredragssal, spisesal, idrætshal, klasselokaler og fællesområder.

IMG_0571

Flakkebjerg Efterskole

marts 30, 2017 3:08 pm

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave et skitseforslag til udvidelse af Flakkebjerg Efterskole.

Der skal bl.a. tilbygges og etableres en sammenhæng mellem spisefaciliteterne, fællessalen og idrætshallen.

Endvidere skal der nytænkes på områderne ved køkkenfaciliteterne, lærerfaciliteterne og fysikfaciliteterne.

DSC01523

 

 

Mellerup Friskole

marts 22, 2017 2:09 pm

Pro Arkitekter er blevet udvalgt til at lave en plan for udbygning af Mellerup Friskole.

Skolen skal udbygges, således at den kan rumme 140 elever.

Der indbygges i den forbindelse et fællesrum, der kan rumme samtlige 140 elever + lærere.

IMG_1308

Mellerup Fri- og Efterskole

februar 25, 2017 10:23 am

Pro Arkitekter er blevet udvalgt til at lave en udviklingsplan for Mellerup Fri- og Efterskole.

Der skal indarbejdes en tværgående forbindelse mellem skolens bygninger.

I den forbindelse opbygges der et nyt indgangsparti til skolen, og den eksist. spisesal
omstruktureres og tilbygges.
I planen indarbejdes der også et musikrum med en scene og med plads til 140 personer.
IMG_1011

Odsherreds Efterskole

januar 16, 2017 10:47 am

Odsherreds Efterskole har besluttet at sætte Fase 1 af den udviklingsplan som Pro Arkitekter lavede i 2016 igang.

Gymnastiksalen ombygges til foyer med nyt fællesrum og fitnessrum.

Samtidigt forbedres adgangsforholdene mellem hovedbygningen og elevbygningerne samt adgangsforholdene til spisesalen.

Odsherred Efterskole-NYT FÆLLESRUM-PERSPEKTIV

Arkitekturpræmie Bjergsnæs efterskole

november 8, 2016 9:51 am

Pro Arkitekter er blevet tildelt Viborg Byråds arkitekturpræmie for om – og tilbygningen af Bjergsnæs Efterskoles spisesal og fællesrum.

I motiveringsteksten oplyses følgende.

“Den nye om- og tilbygning har tilført stor merværdi til Bjergsnæs Efterskole i form af et sammenbindende rum, der dels tilbyder nye funktioner til stedet, og dels skaber et fælles mødested med direkte og let adgang til de vigtigste funktioner for eleverne.

Med en radikal tilgang til opgaven er der skabt et naturligt samlingssted for eleverne.

Arkitekten har formået at sætte sig i de unges sted og har gjort det muligt, at man herfra kan følge med i det meste, der sker på skolen på èn gang – så man ikke går glip af noget.

Rummet forbinder på bedste vis til undervisnings- og idrætsfaciliteterne, og udsigten til Viborgsøerne og Viborg by er udnyttet til fulde fra den nye kantine.”

 

viborg_dsc_0088

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

september 29, 2016 3:55 pm

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave en udviklingsplan for Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Planen skal bl.a. indeholde forbedrede undervisningsfaciliteter samt etablering af nye sociale fællesområder. Endvidere skal der indplaceres en dansesal sammen med de eksist. idrætsfaciliteter.

 

Odsherreds Efterskole

september 2, 2016 3:52 pm

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave en udviklingsplan for Odsherreds Efterskole.

Planen indeholder ny spisesal, ny hovedindgang, nye fælleslokaler og renovering af toiletrumskerner.

Endvidere bearbejdes landskabet omkring skolen således, at det indgår som en mere aktiv del af skolens daglige liv.

 

Bjergsnæs Efterskole

januar 25, 2016 10:10 am

Pro Arkitekter har udført skitseforslag til videreudbygning af Bjergsnæs Efterskole.

Forslaget ligger i forlængelse af den udbygning som Pro Arkitekter var rådgivere på i år 2014.

Der er foreslået nye undervisningslokaler, nye elevværelser og udvidelse af køkkenet.

 

Holte Hallerne

august 25, 2015 10:17 am

Pro Arkitekter har udført et skitseforslag til udbygning af Holtehallerne.

Projektet er opbygget omkring et oplyst og offentlig tilgængeligt aktivitetsgårdrum, og med et

cafèområde med udsigt til det flotte sølandskab ved Holtehallerne.

Facadeforslaget mod Kongevejen binder de 2 gamle haller sammen i en fælles synlig hovedindgang.

Projektet er på 2.700 m2 nybygningsareal samt 1100 m2 p-kælder.

Slagelse Gymnastikforening

marts 15, 2015 10:43 am

Pro Arkitekter har udført et skitseforslag til udbygning af Slagelse Gymnastik Forenings faciliteter

ved Antvorskovhallen.

Projektet omfatter et forslag til et nyanlæg på ca. 3.000 m2.

Efterskolebyggeri

marts 1, 2015 11:26 am

Pro Arkitekter er specialister i efterskolebyggeri

Idrætsbyggeri

februar 19, 2015 11:25 am

Pro Arkitekter er specialister i idrætsbyggeri.