Balle Friskole, Musik- og Idrætsefterskole

december 7, 2017 11:09 am

Pro Arkitekter er udvalgt til at lave en udviklingsplan til Balle Friskole-, Musik- og Idrætsefterskole.

Planen skal frembringe en bedre struktur mellem skolens bygninger, og der etableres samtidigt bl.a. en ny foredragssal, nye undervisningsfaciliteter, nye lærerfaciliteter, nye administrationsfacilteter og en ny idrætstræningssal.

Dette skitseforslag er i april måned 2018 udvidet med nye fællesarealer og undervisningslokaler til friskolen, samt en ny elevbygning, en ny pedelbygning og en større dansesal/idrætstræningssal.

Det er planen, at projekteringen skal opstartes i september måned 2018, og at byggeriet skal gennemføres i året 2019.